Đua Top Class Noria

Đua Top Open Noria

Đua Top All Tất Cả

Phú Hộ Noria

Thời gian ra mắt còn :

Sự kiện Đua Top Chủng Tộc Noria
Thời gian : 13:00 11-01 đến hết ngày 21-01
Chiến Binh
Set đồ Hỏa Long
+ May mắn
1 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Chúa Tể
Set đồ Huyền Thiết
+ May mắn
1 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Phù Thủy
Set đồ Ma Thuật
+ May mắn
1 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Đấu Sĩ
Set đồ Phong Vũ
+ May mắn
1 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Tiên Nữ
Set đồ Kim Ngân
+ May mắn
1 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Thuật Sĩ
Set đồ Hỏa Thiên
+ May mắn
1 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc
Thiết Binh
Set đồ Bạch Hổ
+ May mắn
1 dòng tùy chọn
__________
Trao theo chủng tộc

Tính theo BXH các chủng tộc

Đổi giới tính trong thời gian đua TOP bị loại

Đua Top All 5 Ngày Open Beta
Thời gian : 13:00 11-01 đến hết 23:59 16-01

  #   Phần thưởng
  1   500.000 Gcoin
  2   300.000 Gcoin
  3-4-5   200.000 Gcoin
Phần thưởng sẽ trao vào tài khoản
Đua Top All 10 Ngày Open Beta
Thời gian : 13:00 11-01 đến hết 23:59 26-01

  #   Phần thưởng
  1   Cánh cấp 2 + Luck + 1 Option
  2   Cánh cấp 2 + 1 Option
  3   Vũ khí rồng + Luck + 1 Option
  4-5   Cánh cấp 2

Tính theo BXH ALL"

Phần thưởng tùy chọn chủng tộc nhận"

Vua Nạp Noria
Thời gian diễn ra sự kiện: Ngày 11/01 - 23h59 16/01/2019Hình thức

  • Những người nạp 2.000.000 mà không có TOP sẽ được tặng 1 Wing 2 + Luck khi chốt TOP
  • 5 người có tỉ lệ Nạp cao nhất
  • Tính từ vị trí 1 đến 5 trong bản xếp hạng
  • Áp dụng hình thức Nạp ( Thẻ cào + ATM ( +50% tính vào TOP )

Phần Thưởng

# Phần thưởng
Mốc
< 5.000.000 Gcoin

> 5.000.000 Gcoin
1
Wings 2 + May Mắn + Manalost + 11

Thêm :
1 Vũ khí rồng + Luck + Skill + 1 Option + 13
2 Ring 2 Option + 7% Hồi HP
2
Wings 2 + May Mắn + Manalost

Thêm :
1 Vũ khí rồng + Luck + Skill + 1 Option + 11
1 Pen 2 Option + 7% Hồi HP
3
Wings 2 + Manalost

Thêm :
1 Vũ khí rồng + Luck + Skill + 1 Option + 9
Thêm dòng May mắn cho Wing
4 - 5
Wings 2 + Luck

Thêm :
1 Vũ khí rồng + Luck + Skill + 1 Option
Thêm dòng Manalost cho Wing


Lưu ý : Option - Chọn dòng tùy ý