Sự kiện!

Đua TOP Open Beta

Thời gian sự kiện: 13h ngày 06/04/2018 ~ 24h ngày 13/04/2018

Đua Top Chủng Tộc Anh Hùng Tranh Bá
  • Tính theo BXH Chủng Tộc
  • Đổi giới tính bị loại khỏi Top này
TOP Phần thưởng Ghi chú
1 Cánh cấp 2 + May mắn Theo chủng tộc
1 Nhẫn hoặc 1 Dây chuyền + 1 Option tùy chọn
Tùy chọn 1 trong 2

Thời gian sự kiện: 06/04/2018 ~ 24h ngày 20/04/2018

Khi Đổi Giới Tính sẽ bị mất toàn bộ điểm Danh Vọng đang có
Cấp độ nhân vật khi Reset càng cao sẽ nhận được càng nhiều Danh Vọng
Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Danh Vọng cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
Giải thưởng sẽ được trao trong 24h sau khi kết thúc sự kiện
Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn


TOP Phần thưởng Item Gcoin
1 Vũ Khí Rồng + Skill + Luck + 1 Option 300.000
1 Vũ Khí Rồng + Skill + 1 Option 200.000
1 Vũ Khí Cấp 4 + Skill + 1 Option 100.000
4 -> 6 1 Nhẫn hoặc 1 Dây chuyền + 1 Option tùy chọn
50.000


  • Hệ thống sẽ căn cứ điểm Danh Vọng của từng nhân vật để đưa vào BXH Top Danh Vọng

Thời gian sự kiện: 06/04/2018 ~ 24h ngày 11/04/2018

Ủng Hộ Duy Trì Máy Chủ
  • Xếp hạng theo Event - Top Phú Hộ
<
TOP < 3.000.000 Gcoin > 3.000.000 Gcoin
Wing 2 + Luck + MaNaLost + 11 Thêm 1 Vũ Khí Rồng Cấp + 11: 10% Hoặc 2%+Luck+Skill
Wing 2 + Luck + MaNaLost Thêm 1 Vũ Khí Rồng Cấp + 11: 10% Hoặc 2%+Luck+Skill
Wing 2 + MaNaLost Thêm 1 Vũ Khí Rồng Cấp + 11: 10% Hoặc 2%+Luck+Skill
4 -> 5 Wing 2 + Luck Thêm 1 Vũ Khí Rồng Cấp + 11: 10% Hoặc 2%+Luck+Skill

Tích Mốc Nhận Quà
Mốc Nạp Hình Ảnh Số Lượng
500.000 1 Nhẫn hoặc 1 Dây chuyền + 1 Option tùy chọn
1
1.000.000 1 Vũ khí cấp 4 + May mắn + Skill + 1 Option tùy chọn + 11 1
3.000.000 1 Bộ Ring + Pen + 2 Option + 5% hồi HP
3
5.000.000 1 Set Cấp 6 + 1 option tự chọn + Luck + 11 - Nâng cấp Wing 2 lên 2.5 1

Thời gian sự kiện: 08/04/2018 ~ 24h ngày 30/04/2018

Giải thưởng sẽ được trao trong 3-5 ngày sau khi kết thúc sự kiện
Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
  • Xếp hạng theo Tổng Cấp Master trên BXH
  • Max Master là 600 cấp độ
TOP Phần thưởng Item Gcoin
1 Set Cấp 5 + 1 option tự chọn+Luck 100.000
1 Set Cấp 4 + 1 option tự chọn+Luck 100.000
1 Set Cấp 3 + 1 option tự chọn + Luck 100.000
4 -> 10 1 Sét cấp 1 + 1 Option tùy chọn + Luck 50.000

Thời gian sự kiện: 06/04/2018 ~ 24h ngày 11/04/2018

Giải thưởng sẽ được trao trong 1 ngày sau khi kết thúc sự kiện
Là Gcoin vào tài khoản

Xếp hạng theo BXH ALL

<
TOP Phần thưởng Gcoin Số lượng
200.000 1
150.000 1
100.000 1