GIỜ CỦA BẠN :  
GIỜ MÁY CHỦ :  

8%
EXP: x300 ĐANG CHƠI: 15
 • Kinh Nghiệm x500
 • Kinh Nghiệm Master x300
 • Drop 05%
 • Zen Drop ...
 • Thể Loại Reset
 • Điểm/Cấp Độ 0
 • Điểm/Reset 50-300
 • Tẩy Điểm
 • Điểm Tối Đa 65000
 • Wcoin Săn Boss và Sự Kiện
 • #NameClassLevel
 • 1PuTinHigh Elf916
 • 2GinnnnGrand Master860
 • 3SavaldoDuel Master799
 • 4DKMMLord Emperor711
 • 5ThienThuDimension Master710
 • 6HaThuHigh Elf671
 • 7SoBanQuaCoBlade Master652
 • 8DanChoiXomLord Emperor646
 • 9WhyNotFist Master646
 • 10LowEQGrand Master640
 • #MarkNameScore
 • 1NhaNgheo0
 • ZALO HỖ TRỢ - 09 2222 6060
  THAM GIA NHÓM ZALO