Logo
51
Online

BẢNG XẾP HẠNG
Quốc GiaNghề NghiệpNhân VậtCấpVị Trí
1Đấu SỹQuangTeo344Arena
2Thánh NữBigCoCa332Arena
3Thiết BinhRFDao330Kanturu
4Pháp SưBOSS327Arena
5Chúa TểDuongTien326Lorencia
6Pháp SưEmQuangTeo326Icarus
7Kỵ SỹBigCoRoNa324Icarus
8Phục Ma Pháp SưLoLy324Icarus
9Phục Ma Pháp SưThienThu311Arena
10Thiết BinhRFJanis310Arena
11Thiết BinhHephaestus310Lorencia
12Pháp SưWind308Lorencia
13Đấu SỹOverNight306Lorencia
14Phục Ma Pháp SưDragonII305Lorencia
15Đấu SỹBizzi304Kanturu
16Pháp SưChiDao296Icarus
17Đấu SỹThangMiuXi278Balgass Barracks
18Phục Ma Pháp SưSuQuangTeo276Icarus
19Phục Ma Pháp SưSM002261Lorencia
20Pháp SưDWJanis253Arena
21Thánh NữELFJanis252Lost Tower
22Pháp SưBigZero252Kanturu
23Thánh NữHuyenTrang252Kanturu
24Kỵ SỹDARKKNIGHT251Icarus
25Thiên SứGameMaster250Lorencia
26Kỵ SỹDKJanis248Arena
27Kỵ SỹZues246Arena
28Thánh NữELFBUFF243Icarus
29Pháp SưMrRuu241Arena
30Thánh Nữdaobuj239Kanturu
31Thiết Binh1DAMTIMMAT239Icarus
32Thiết BinhCoVid238Lorencia
33Thánh NữBaNoi237Arena
34Phục Ma Pháp SưSUMJanis237Icarus
35Thánh NữDaoChien236Kanturu
36Thánh NữGangThep231Devias
37Phục Ma Pháp SưBigHero228Lorencia
38Chúa TểNoName225Lorencia
39Kỵ SỹDKDao223Lost Tower
40Chúa TểMrBia223Lorencia
41Thánh NữTocVangHoe219Lorencia
42Phục Ma Pháp SưSaGaMage216Icarus
43Chúa TểDacThang214Balgass Barracks
44Thánh NữTocVang214Lorencia
45Chúa TểGaDauBac213Kanturu
46Chúa TểKingDL212Kanturu
47Pháp SưConMeoCon211Kanturu
48Đấu SỹMgTocDo211Kanturu
49Chúa TểEvol210Kanturu
50Kỵ SỹTocNau209Karutan 2
Loading...